course.

Welcome to the course intervention design that ran from May 4 till July 8 at Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT). Because of the background of the participants, the course was given in Dutch. We are working on an English version right now.

If you are interested in participating in this speculative design course or if you are an organisation or educational institution and interested? We can customise the course to your wants and needs. Please contact us to talk about the possibilities.

De onderstaande online-cursus focust op de Intervention Design-aanpak zoals we die in dit blok gebruiken. Gedurende het blok krijg je de opdracht om delen van deze cursus te doorlopen. De meeste onderdelen worden tegen die tijd zichtbaar.

— — — — —

DEEL #1: INTRODUCTIE

1.1 Bekijk de introductie video over Speculative Design.

1.2 Lees het eerste hoofdstuk van ‘Speculative Everything’ van Fiona Raby and Anthony Dunne: PDF.

1.3 Beantwoord de volgende vragen en deel de antwoorden in je persoonlijke channel in onze Slack.
– wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de inhoud in de video en tekst?
– hoe definieer jij speculative design?
– wat is het verschil tussen speculative design en design thinking?
– hoe denk je speculative design te kunnen gebruiken in jouw design-praktijk?

1.4 Lees ‘The Medium is the Massage’ van Marshall McLuhan en Quinten Fiore: PDF.

1.5 Kijk de documentaire ‘Revolution of the Present’ van Marc Lafia hier: link.

1.6 Beantwoord de volgende vragen en deel de antwoorden in je persoonlijke channel in onze Slack.
– welke elementen uit ‘The Medium is the Massage’ herken je in de docu?
– wat zijn volgens jou de belangrijkste ontwikkelingen? waarom?
– welke rol spelen volgens jou designers daarin?

1.7 In de Intervention Design-aanpak staat jouw houding als designer centraal. Beantwoord daarom de volgende vragen en deel de antwoorden in je persoonlijke channel in onze Slack.
– wat zijn jouw waarden in het leven, wat vind je belangrijk, hoe wil je leven?
– hoe vertaal je die waarden naar jouw eigen design-praktijk?
Wees gerust: dit zijn hele lastige vragen waar veel professionele designers met jaren aan werkervaring slapeloze nachten van krijgen.

— — — — —

DEEL #2: EXPLORE

2.1 Bekijk deze uitleg van de Intervention Design-aanpak.

2.2 Beantwoord de volgende vragen en deel de antwoorden in je persoonlijke channel in onze Slack.
– hoe verhouden speculative design en intervention design zich tot elkaar?
– hoe definieer jij intervention design?
– hoe denk je intervention design te kunnen gebruiken in jouw design-praktijk?

2.3 Bekijk deze uitleg van de EXPLORE-fase.

2.4 Teamopdracht: maak een DESTEP-analyse van de postcorona-samenleving.
– Brainstorm over de belangrijkste ontwikkelingen,
– pik er als team de interessantste drie uit,
– breng in kaart hoe ze worden beïnvloed door de coronacrisis,
– gebruik DESTEP om de mogelijke transformaties in kaart te brengen,
– kies drie transformaties die je als team verder uit gaat werken.
Deel een verslag van de teamopdracht en de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack.

2.5 Teamopdracht: inspiratie.
– zoek individueel naar recente bronnen (tekst, beeld, video, etc) over de postcorona-wereld,
– bespreek de inhoud van de bronnen met elkaar,
– noteer de interessantste inzichten,
– beschrijf hoe de inzichten helpen bij jullie eigen gevonden transities.
Deel een verslag van de teamopdracht en de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack. Tip: er is een Slack-kanaal waarin dit soort bronnen worden gedeeld.

2.6 Teamopdracht: tropes.
– zoek individueel naar tropes,
– deel ze met elkaar,
– noteer de interessantste inzichten,
– beschrijf hoe de inzichten helpen bij jullie eigen gevonden transities.
Deel een verslag van de teamopdracht en de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack.

2.7 Teamopdracht: 3m’s.
– kies één transformatie en beschrijf die zo uitgebreid mogelijk,
– noteer alle producten/diensten die in je opkomen (MICRO),
– noteer hoe deze ons gedrag en kijk op de wereld veranderen (MESO),
– beschrijf hoe deze veranderingen de samenleving veranderen (MACRO,
– maak combinaties van MESO, MICRO en MACRO en bedenk mogelijke toekomsten.
Deel een verslag van de teamopdracht en de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack.

2.8 Teamopdracht: poster #1.
– volg deze workshop poster design: link,
– maak een poster voor de EXPLORE-fase,
– zorg dat de poster inzicht geeft in jullie proces en uitkomsten.
Deel de poster in jullie teamkanaal in Slack.

— — — — —

INTERMEZZO #1

Kijk de deze lezing van de Amsterdamse designer Ruben Pater.

Beantwoord de volgende vragen en deel de antwoorden in je persoonlijke channel in onze Slack.
– herken je elementen van speculative design in het werk van Ruben Pater? Legt uit!
– hoe zou jij het werk van Ruben Pater omschrijven?
– zie je een relatie met jouw eigen werk als designer?

— — — — —

DEEL #3: IMAGINE

3.1 Bekijk deze uitleg van de IMAGINE-fase en check ter inspiratie dit project van het Stockholm Resilience Centre: Radical Ocean Futures.

3.2 Teamopdracht: plaats het FRAME uit de EXPLORE-fase in de future cone. Gebruik dit schema.
– leg uit waar het FRAME in de cone is geplaatst en waarom,
– beschrijf wat er nodig is om er een possible-scenario van te maken,
– pas indien nodig het FRAME aan.
Deel de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack.

3.3 Teamopdracht: bepaal het doel van jullie FRAME.
– bepaal wat je precies wilt vertellen en welke boodschap daarbij hoort (de WHY van het FRAME),
– bepaal op basis daarvan voor wie die boodschap is bedoeld (DOELGROEP),
– ga na wat dat betekent voor de fictieve, toekomstige wereld die je rond het FRAME bouwt.
Deel de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack.

3.4 Bekijk deze uitleg van de Pyramid of Technology door Koert van Mensvoort (Next Nature).

3.5 Teamopdracht: vul de Pyramid of Tech zo compleet mogelijk in voor jullie FRAME. Bekijk de introductievideo van de IMAGINE-fase nog eens wanneer jullie twijfelen.
– vul daarna dit schema in waarin de focus ligt op de operational- en accepted-fase,
– denk na over wat er moet gebeuren zodat jullie FRAME van operational via applied in accepted terecht komt,
– dit wordt de essentie (complicatie en resolutie) van het verhaal dat zich afspeelt in de fictie wereld die jullie bouwen.
Deel de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack.

3.6 Teamopdracht: bedenk het hoofdpersonage (protagonist) voor jullie verhaal. Verwar dit niet met de uiteindelijke doelgroep (die niet in de toekomst leeft). Het hoofdpersonage kan ook niet-menselijk zijn.
– vul deze empathy-map in voor de protagonist: link,
– bepaal de antagonist (die ook niet-menselijk kan zijn).
Deel de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack.

3.7 Teamopdracht: maak jullie verhaal.
– maak een moodboard om de sfeer te bepalen,
– vul dit verhaalschema in: link,
– maak een storyboard van het verhaal dat een beeld schets van jullie fictieve wereld (kies bij voorkeur het ‘day in a life’-scenario en zorg dat protagonist, antagonist, incentive, complication en resolution helder zijn).
Deel de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack.

3.8 Teamopdracht: poster #2.
– volg deze workshop poster design: link,
– maak een poster voor de IMAGINE-fase,
– zorg dat de poster inzicht geeft in jullie fictieve wereld én jullie verhaal verheldert.
Deel de poster in jullie teamkanaal in Slack.

— — — — —

DEEL #4: MAKE

4.1 Bekijk deze uitleg van de MAKE-fase.

4.2 Teamopdracht: ga na wat de essentie (de boodschap) van het verhaal is dat jullie hebben gemaakt en dat speelt in door jullie gecreëerde fictieve wereld in de toekomst.
– omschrijf die essentie zo compleet mogelijk,
– bepaal opnieuw de doelgroep die je wilt bereiken (zo concreet en klein mogelijk).
Deel de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack.

4.3 Teamopdracht: bedenk zoveel mogelijk ideeën voor designs op basis van de geformuleerde essentie én de fictieve wereld/verhaal (IDEATE).
– omschrijf elk idee zo compleet en concreet mogelijk,
– beschrijf bij elk idee hoe het idee ervoor zorgt dat de essentie overkomt bij de doelgroep.
Deel de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack.

4.4 Teamopdracht: kies het beste idee (of ideeën) werkt het uit tot een prototype (EXPERIMENT).
– maak lo-fi en hi-fi prototypes,
– omschrijf je keuzes zodat je zelf meer inzicht krijgt in het experimenteer-proces.
Deel de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack.

4.5 Teamopdracht: leg de prototypes voor aan je doelgroep, test ze en evalueer de resultaten (EVALUATE).
– test de prototypes met je doelgroep,
– evalueer ze op micro-, meso- en macro-niveau en documenteer dit proces,
– ga op basis van de evaluaties terug naar 4.3 of 4.4 en doe dit zo vaak als nodig is.
Deel de uitkomsten ervan in jullie teamkanaal in Slack.

4.6 Teamopdracht: poster #3.
– volg deze workshop poster design: link,
– maak een poster voor de MAKE-fase,
– doel van de poster is om de interventie te tonen (soort reclame voor jouw hi-fi prototype dus).
Deel de poster in jullie teamkanaal in Slack.

— — — — —

DEEL #5: DESIGN RATIONALE

5.1 Individuele opdracht: lees deze uitleg over de Design Rationale.
– zet een artikelstructuur op met drie blokken die staan voor Startpunt, Proces en Presentatie,
– vul de drie blokken zo compleet mogelijk in,
– maak er een lopend en logisch geheel van, voeg een kop, introductie en afsluiting toe, zorg voor een goede bronnenlijst in APA en schrijf het artikel af.
Deel het artikel in je individuele kanaal in Slack.